Algemene Voorwaarden Pony-Hiking

Ⓒ 2013-2017 Gretl's Hof, Lena Johanna Maria van Assema

Wij gaan er altijd vanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden alvorens u daadwerkelijk gaat genieten van de Pony Avonturen.

 • De Pony-Hiking is mogelijk van mei tot en met oktober. Indien omstandigheden (weer, jachtseizoen, etc.) dit vereisen, kunnen wij altijd besluiten tot annulering. Dit besluit nemen wij dan altijd om de veiligheid van mens en dier te kunnen waarborgen. 
 • Alle Pony Avonturen dienen uiterlijk bij aanvang te worden betaald, u kunt u dit voor vertrek ter plaatse contant doen, (geen pin mogelijkheid).
 • In geval van annulering vergoeden wij 100% van een eventuele reeds eerder betaalde som.
 • De Pony-Hiking is inclusief consumpties voor en na de tocht bij Gretl's Hof, en inclusief de lunch en twee dranken naar keuze bij de reisbestemming van de tocht. U dient zelf eventuele extra consumpties mee te brengen.
 • De tochten worden altijd onder begeleiding van een gids gemaakt. U dient altijd de instructies van onze gids op te volgen. Mochten wij onverhoopt concluderen dat de veiligheid om wat voor reden dan ook in het geding komt, dan behouden wij ons altijd het recht voor om direct maatregelen te treffen, zelfs als deze maatregel het direct staken van de activiteit vereist.  
 • Het aanwezig zijn bij, en/of de omgang met, onze pony's geschiedt altijd geheel op uw eigen risico. Voor kinderen tot 10 jaar achten wij de aanwezigheid en begeleiding van een volwassene noodzakelijk. In geval van schade aan, en/of verlies van onze pony's, of aan ons toebehorende eigendommen, verhalen wij alle gemaakte en eventueel nog te maken (on)kosten op u c.q. uw verzekering. 
 • Er dient tijdens een tocht altijd minimaal 1 persoon van 18 jaar of ouder per gezelschap (per pony) aanwezig te zijn. De begeleider (bestuurder) dient wettelijk minimaal 14 jaar of ouder te zijn. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen de pony('s) wettelijk niet begeleiden.
 • Onze pony's zijn getraind in het lopen aan de hand, en in het dragen van een pakzadel met bagage. In verband met hun geringe formaat, en het verhoogde risico op ongevallen, is het dan ook niet zomaar toegestaan op de pony's te gaan zitten c.q. te rijden. 
 • Het onjuist bejegenen van onze pony's, in de zin van slaan met ongeacht welk voorwerp of schoppen is ten strengste verboden.
 • Honden zijn welkom op ons erf en ook tijdens de wandeling. Wel gaan wij er geheel van uit dat u uw hond(en) volledig onder controle heeft en dat zij geen enkel gevaar voor onze pony's en/of onze andere gasten vormen. Wij adviseren om uw hond(en) altijd ruim buiten bereik van onze pony's te houden. Op ons terrein dient u uw hond(en) aangelijnd te houden, dit adviseren wij ook dringend tijdens de wandeling. Schade aan, ongevallen met, of verlies van uw hond(en), alsmede schade en ongevallen veroorzaakt door uw hond(en) zijn altijd voor het risico van u, c.q. de eigenaar. Eventuele uitwerpselen van uw hond(en) op ons terrein dienen direct verwijderd te worden. Houdt u ook tijdens de wandeling rekening met uw medemens.
 • Wij adviseren in alle gevallen de pony's bij aanvang en tijdens de activiteit beslist niet te voeren met welk voer dan ook. Indien u dit toch doet, kunnen wij helaas nooit in staan voor de gevolgen van bijvoorbeeld ziekte en ongewenst gedrag. Na afloop van de activiteit mag u wel de door ons verstrekte beloningen voeren.
 • Deelname aan de Pony Avonturen geschiedt ten allen tijden op uw eigen risico.
 • Eventuele door u veroorzaakte schade aan ons, onze pony's, en/of onze gasten, of schade aan c.q. verlies van onze en/of aan onze gasten toebehorende eigendommen, verhalen wij ten alle tijden op u c.q. uw verzekering.
 • Uiteraard dragen wij zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen om ongevallen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht er, ondanks deze zorgvuldigheid, toch een incident plaats vinden dan hanteren wij het volgende beleid:

a. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, reeds eerder door het kadaster bepaalde, eigen terrein hebben plaats gevonden. 

b. Bij ongevallen die wel op ons terrein plaats vinden wordt per geval, door ons of door onafhankelijke personen, onderzocht wat er precies heeft plaatsgevonden, en bij wie de schuldvraag ligt. 

c. Indien de schuld duidelijk aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zal onze verzekering hiervoor aangesproken worden. 

d. Indien ons geen enkele schuld te verwijten is, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

 • U kunt voertuigen zoals auto's, motoren en fietsen kosteloos bij ons op het eigen terrein of in de nabije omgeving parkeren. 
 • Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies en/of diefstal aan en/of van uw voertuigen. Schade door u veroorzaakt aan voertuigen anders dan de uwe, dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de eigenaar van het voertuig. Wij gaan er van uit dat u dit dan samen naar goed fatsoen oplost.
 • Wij gaan er van uit dat u in bezit bent van een goede aansprakelijkheidsverzekering.
 • "Gretl's Hof" is geheel rookvrij. Wij verzoek u vriendelijk, doch dringend, dit beleid te respecteren. In de tuin mag gerookt worden, wel verwachten wij dat u de aanwezige asbakken gebruikt. Bij stal en bij de pony's mag beslist niet gerookt worden. Ook onderweg adviseren wij u niet overal te roken. Dit i.v.m. gevaar op (bos)brand.
 • In geval van een ernstige mate van overlast voor ons of onze andere gasten, behouden wij ons altijd het recht voor u hier op aan te spreken. Indien u aan ons verzoek geen gehoor geeft behouden wij ons altijd het recht voor om de tocht, zonder uitkering van enige restitutie, vroegtijdig te beëindigen.
 • In overige, in deze Algemene Voorwaarden niet nader bepaalde, zaken en situaties hanteren wij immer het normaal sociale en maatschappelijke beleid. Indien er, al dan niet wettelijke, toepassingen noodzakelijk zijn, gaat de Duitse normen c.q. het Duitse recht immer voor de normen en rechten van het land van herkomst.
 • Bij de reservering(saanvraag) of de boeking(saanvraag) gaat u akkoord met al onze Algemene Voorwaarden.
 
 
Karte
Anrufen
Email
Info