Algemene Voorwaarden Gretl's Hof

Ⓒ 2015-heden Gretl's Hof, Lena Johanna Maria van Assema

Wij gaan er altijd vanuit dat u kennis heeft genomen van onderstaande algemene voorwaarden alvorens u daadwerkelijk een reservering bij ons maakt. 

 • De vakantiewoningen en het complete vakantiehuis kunnen gereserveerd worden voor een verblijf vanaf minimaal 3 nachten.
 • Ieder verblijf (inkl. extra verblijfskosten) dient bij aankomst 100% betaald te zijn/worden.
 • Het aan enige vakantiewoningen grenzende balkon of tuin wordt u voor privé gebruik beschikbaar gesteld. Daar andere gasten en voorbijgangers ook zicht hebben op deze balkons en tuin, verzoeken wij een ieder vriendelijk het gebruik en aanzicht netjes te houden; was kunt u over de daarvoor beschikbare rekken hangen, en gelieve niet over de balustrade. Asbakken adviseren wij u te legen vlak voor u uw vuilniszak naar buiten brengt, let u er hierbij alstublieft op dat er geen hete as of net uitgedoofde resten in de asbak aanwezig zijn. Balustrades zijn geen klimrekken. Verlichting hoort bij de inventaris van uw vakantiewoning, hier aan aangebrachte schade brengen wij dan ook in rekening als zijnde een manco bij vertrek. Tot slot wijzen wij u er op dat het opzettelijk naar beneden werpen van goederen en/of afval ten strengste verboden is.
 • Het is ten strengste verboden om tijdens uw verblijf gebruik te maken van meegebrachte elektrische apparaten, of apparaten die indringende geuren achterlaten, zoals friteuse, gourmetstellen, elektrische bbq's, etc. Uiteraard bieden wij u op verzoek graag enige alternatieven aan.
 • Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor om overmatig of onnodig verbruik van stroom, water en/of warmte extra bij u in rekening te brengen. Schakel lichten daarom bij daglicht en/of afwezigheid uit (ook in de uren dat u slaapt), draai de verwarming terug en houdt vensters gesloten wanneer de verwarming aan staat, draai kranen goed dicht en maak geen overmatig gebruik van douche en/of bad.
 • Voor niet ingeleverde of verloren sleutel(s) dienen wij de sloten compleet te vervangen, in dit geval houden wij daarvoor de volledige borg in.
 • Het gebruik van ons internet is kosteloos. Wel stellen wij u ten alle tijden aansprakelijk voor rekeningen voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het internet. Het downloaden en/of streamen van films is bijvoorbeeld ten strengste verboden in Duitsland en wordt zwaar beboet. Boetes geregistreerd ten tijde van uw verblijf worden altijd, ook wanneer er geruime tijd tussen daad en boete zit, op u verhaald.
 • De door u betaalde borg ontvangt u, eventueel na aftrek van door u veroorzaakte schade, binnen 7 dagen terug op het door u opgegeven IBAN nummer.
 • Honden mogen alleen na overleg met ons zonder toezicht in de vakantiewoning worden achter gelaten. Zorgt u voor een goede slaapplaats voor de hond(en), bij voorkeur een bench. Honden dienen een aantoonbaar geldige Rabiës enting te hebben. Wij berekenen éénmalig, en ongeacht de verblijfsduur, € 10,00 extra schoonmaak kosten per hond (max. 2 honden per vakantiewoning).
 • In onze gemeenschappelijke recreatieruimte zijn honden helaas niet toegestaan. 
 • Honden zijn wel welkom in de tuin. Wel dient u hen hier aangelijnd te houden. Eventuele uitwerpselen van uw hond(en) dienen direct verwijderd te worden. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk, doch dringend, ervoor te zorgen dat honden altijd op een veilige afstand van onze dieren blijven. Schade aan, ongevallen met, of verlies van uw hond(en), alsmede schade en ongevallen veroorzaakt door uw hond(en) zijn altijd voor het risico van u, c.q. de eigenaar.
 • Alle reserveringen direct bij ons gedaan dienen als volgt te worden betaald:

a. Aanbetaling 30% van de totale reissom direct na ontvangstbevestiging van de boeking.

b. Restbetaling 70% van de totale reissom uiterlijk 6 weken voor aankomst.

c. Wanneer de aankomst binnen 6 weken na boekingsdatum is, dan moet de betaling in één keer voldaan worden. 

d. Bij aankomst binnen 7 dagen na boeking dient u uw verblijf direct en volledig bij aankomst contant of per pin te betalen.

e. Borg, contant, direct bij aankomst.

 • Annuleringen van boekingen direct bij ons gedaan kunnen wij alleen accepteren onder de volgende voorwaarden:

a. Bij annulering tussen boekingsdatum en 42 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum bent u ons 30% van de totale huursom verschuldigd.

b. Bij annulering tussen 42 dagen en 28 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum bent u ons 60% van de totale huursom verschuldigd.

c. Bij annulering binnen 28 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum bent u ons 90% van de totale huursom verschuldigd.

d. Bij annulering op de dag van de gereserveerde aankomstdatum of tijdens uw verblijf bent u ons 100% van de totale huursom verschuldigd.

e. Een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u alleen bij uw eigen (of andere door u zelf verzorgde) verzekeringsmaatschappij afsluiten.

 • Voor reeds door ons verzorgde Harz Cards kunnen wij bij annulering geen restitutie verlenen.
 • In iedere vakantiewoning bevindt zich een hotelkluis met een door u zelf in te stellen code. Wij adviseren u om waardevolle papieren, geld en andere bezittingen hier in op te bergen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enig verlies, diefstal of schade van of aan uw eigendommen of die van uw reisgezelschap.
 • Eventuele door u veroorzaakte schade aan ons en/of onze gasten, of schade aan c.q. verlies van onze en/of aan onze gasten toebehorende eigendommen, verhalen wij ten alle tijden op u c.q. uw verzekering.
 • Uiteraard dragen wij zorg voor de nodige veiligheidsmaatregelen om ongevallen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Mocht er, ondanks deze zorgvuldigheid, toch een incident plaats vinden dan hanteren wij het volgende beleid:

a. Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, reeds eerder door het kadaster bepaalde, eigen terrein hebben plaats gevonden.

b. Bij ongevallen die wel op ons eigen terrein plaats vinden wordt per geval, door ons of door onafhankelijke personen, onderzocht wat er precies heeft plaatsgevonden, en bij wie de schuldvraag ligt.

c. Indien de schuld duidelijk aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoordelijkheid en zal onze verzekering hiervoor aangesproken worden.

d. Indien ons geen enkele schuld te verwijten is, kunnen wij nimmer aansprakelijk gesteld worden. 

 • U kunt voertuigen zoals auto's, motoren en fietsen in principe kosteloos bij ons op het eigen terrein parkeren. Auto's dienen voor het huis geparkeerd te worden, bij onverhoopt ruimtegebrek kunnen auto's ook kosteloos op de openbare parkeerplaats in de nabije omgeving van Gretl's Hof geparkeerd worden. Motoren en fietsen kunnen op ons eigen erf gestald worden. 
 • Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, verlies en/of diefstal aan en/of van uw voertuigen. Schade door u veroorzaakt aan voertuigen anders dan de uwe, dient u zo spoedig mogelijk te melden bij de eigenaar van het voertuig. Wij gaan er van uit dat u dit dan samen naar goed fatsoen oplost.
 • Het aanwezig zijn bij, en/of de omgang met, onze dieren geschiedt altijd geheel op uw eigen risico. Voor kinderen tot 12 jaar achten wij de aanwezigheid en begeleiding van een volwassene noodzakelijk. In geval van schade aan, en/of verlies van onze dieren, of aan ons toebehorende eigendommen, verhalen wij alle gemaakte en eventueel nog te maken (on)kosten op u c.q. uw verzekering. Voor overige bepalingen en Algemene Voorwaarden met betrekking tot onze pony's verwijzen wij u naar de daarvoor bestemde eigen Algemene Voorwaarden.
 • Wij gaan er van uit dat u in bezit bent van een goede aansprakelijkheidsverzekering.
 • Al onze vakantiewoningen zijn rookvrij. Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, dit beleid te respecteren. Op de balkons en in de tuin mag wel gerookt worden. Wel verwachten wij dat u op het balkon, in onze tuin en op andere door ons aangewezen plaatsen de aanwezige asbakken gebruikt en die op uw balkon zelf bijtijds reinigt. Voor de recreatieruimte hanteren wij het volgende beleid: Tot 22.00 uur mag er niet in de recreatieruimte gerookt worden. Na 22:00 uur mag er gerookt worden. Wij hebben hiervoor een afzuigsysteem en in de nachturen wordt er ruimschoots geventileerd. Wij hopen met deze regeling zowel de niet rokers als de rokers tegemoet te komen.
 • Duitsland is trots op zijn schone milieu en streeft dan ook naar een degelijke afvalscheiding. Wij verzoeken iedere gast vriendelijk, doch dringend, dit te respecteren en hier aan mee te werken. U dient uw afval volgens de Duitse richtlijnen te scheiden, in iedere vakantiewoning is hiervoor een kaart met richtlijnen aanwezig. Voor niet, of niet naar behoren, gescheiden afval berekenen wij de dan voor ons onvermijdelijke extra kosten van € 5,00 per speciale blauwe zak aan u door. Volle vuilniszakken dienen buiten, op de daar door ons aangewezen plaats(en), gedeponeerd te worden. 
 • In geval van een ernstige mate van overlast voor ons of onze andere gasten, behouden wij ons altijd het recht voor u hier op aan te spreken. Indien u aan ons verzoek geen gehoor geeft behouden wij ons altijd het recht voor om uw vakantie, zonder uitkering van enige restitutie, vroegtijdig te beëindigen.
 • In overige, in deze Algemene Voorwaarden niet nader bepaalde, zaken en situaties hanteren wij immer het normaal sociale en maatschappelijke beleid. Indien er, al dan niet wettelijke, toepassingen noodzakelijk zijn, gaat de Duitse normen c.q. het Duitse recht immer voor de normen en rechten van het land van herkomst.
 • Bij boeking gaat u akkoord met al onze Algemene Voorwaarden.
 
 
Karte
Anrufen
Email
Info