Algemene voorwaarden

2020-Heden Gretl's Hof - Lena Johanna Maria van Assema 

Wellbeek 5 | 37412 Herzberg am Harz | Duitsland

Wij gaan er altijd van uit dat u, voordat u een reservering of boeking bij ons doet, onze algemene voorwaarden gelezen heeft. 

Alle bijbehorende uitgebreide informatie is openbaar te lezen en te downloaden op onze website https://www.gretls-hof.de

48-Uurs Optie

 • U kunt een accommodatie voor 48 uur reserveren. Deze optie geeft u enige bedenktijd en de zekerheid dat de accommodatie voor 48 uur voor u vrijgehouden wordt. U kunt het ons vervolgens binnen 48 uur laten weten als u de reservering om wilt zetten naar een definitieve boeking. Wanneer u niets doet, vervalt de optie automatisch na 48 uur.
 • Een optie voor 48 uur nemen is daarmee dus geheel vrijblijvend.

Boeken

 • Via internet

Indien gewenst kunt u uw boeking direct online doen. Online-boeken is niet moeilijk en wijst zichzelf. Wanneer u toch liever wilt dat wij u bij het boeken behulpzaam zijn, kunt u ons gerust bellen of de online-chat-functie gebruiken. Wij helpen u dan graag verder.

 • Telefonisch

U kunt de door uw gewenste accommodatie(s) ook telefonisch bij ons boeken door tijdens onze openingstijden contact met ons op te nemen. Na boeking ontvangt u van ons binnen 24 uur de schriftelijke bevestiging.

 • Al onze accommodaties kunnen geboekt worden voor een verblijf van minimaal 3 nachten. In de zomervakantie is dit vanaf minimaal 7 nachten en in de kerstvakantie minimaal 5 nachten.
 • Met het verzenden van een online boeking gaat u gelijktijdig akkoord met onze algemene voorwaarden. 
 • Met het verzenden van een online boeking is de koop (de boeking) obligatorisch (verbindelijk).

Betalingsvoorwaarden

 • Aanbetaling 

​Na ontvangst van uw boekingsbevestiging dient u per bankoverschrijving direct een aanbetaling te doen van tenminste 30% van de totale som. Zodra deze aanbetaling op onze bankrekening is bijgeschreven, is uw boeking definitief.

Aanvullende mededeling!

Ons boekingssysteem is vol geautomatiseerd. Wanneer een aanbetaling niet binnen 72 uur op onze bankrekening is bijgeschreven, wordt de boeking door ons systeem als annulering gezien, en de door u gereserveerde accommodatie(s) word(en) dan automatisch weer voor verhuur vrijgegeven. Wanneer wij dit niet (tijdig) bemerken en handmatig corrigeren kan het in het ergste geval tot een overboeking leiden. In geval van overboeking wordt de eerst betaalde boeking als definitieve boeking gezien. De daarop volgende automatische betalingsverwerking kunnen wij achteraf niet meer corrigeren. Wij kunnen u er daarom alleen dringend op wijzen, dat een directe aanbetaling werkelijk noodzakelijk is, om de accommodatie(s) definitief voor u te kunnen boeken.

 • Restbetaling 

De restbetaling van ten hoogste 70% van de totale som dient uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen. Wanneer dit niet gebeurd sturen wij u éénmalig een herinnering. Wanneer er na het versturen van deze herinnering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking.

 • Deelbetalingen

Wij bieden u de mogelijkheid, uw boeking in delen aan ons te betalen. Dit is alleen mogelijk voor de som van de restbetaling. De eerste aanbetaling dient altijd minstens 30% van de totale som te zijn. Ook de laatste deelbetaling van de totale som dient uiterlijk 45 dagen voor uw aankomstdatum op onze bankrekening te zijn aangetroffen. Tijdens de looptijd dient u er zelf voor te zorgen dat uw deelbetalingen tijdig (voor, of uiterlijk op, de door ons aangegeven aangegeven data) op onze bankrekening zijn bijgeschreven. Bij herhaald verzuim hebben wij het recht het nog openstaande bedrag direct in zijn geheel te vorderen. Wanneer er na het versturen van deze vordering geen directe betaling plaats vindt, annuleert het systeem automatisch binnen 7 dagen uw boeking. In geval van, een al dan niet automatische, annulering treden automatisch onze annuleringsvoorwaarden in werking. Wanneer u van de mogelijkheid van deelbetalingen gebruik wenst te maken, dient u dit ons direct na uw boeking per E-Mail mede te delen.​

 • Volledige betaling

Uiteraard kunt u, indien gewenst, het totaalbedrag ook in één betaling voldoen. Een volledige betaling dient dan wel direct na ontvangst van de boekingsbevestiging aan ons te worden voldaan, zodat uw boeking daadwerkelijk als definitieve boeking bij ons ingeboekt wordt. Wanneer dit niet tijdig plaats vind, kunnen er gelijke problemen ontstaan als aangegeven bij de aanbetaling 'aanvullende mededeling!'.

 • Verblijven met een aankomst binnen 45 dagen na boeken dienen direct na ontvangst van de boekingsbevestiging 100% betaald te worden.
 • Verblijven met een aankomst binnen 7 dagen na boeken dienen bij aankomst direct en volledig contant of met een pinbetaling betaald te worden.
 • Bij boekingen over onze Partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde betalingsvoorwaarden van onze betalingsvoorwaarden afwijken. De betalingsvoorwaarden opgesteld door de persoon/onderneming aan wie betaald wordt/is zijn bindend.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering van uw boeking bij ons, accepteren wij:

 • vanaf boekingsdatum tot 45 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 30% van de totale som.
 • van 44 dagen tot 30 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 50% van de totale som.
 • van 29 dagen tot 14 dagen voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 70% van de totale som.
 • van 13 dagen tot 1 dag voor aankomst, tegen een betaling aan ons van 90% van de totale som.
 • bij een annulering op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, tegen een betaling aan ons van 100% van de totale som.
 • Een reis- en/of annuleringsverzekering kunt u alleen bij uw eigen, of een door u voor dit doel gekozen, verzekeringsmaatschappij afsluiten..
 • De kosten van, door ons voor u bestelde, HarzCards kunnen wij bij annulering helaas niet vergoeden.
 • Bij boekingen over onze Partnerportalen, zoals bijvoorbeeld Booking.com, FeWo-Direkt, enz. kunnen de door hen bepaalde annuleringsvoorwaarden van onze annuleringsvoorwaarden afwijken. De annuleringsvoorwaarden opgesteld door de persoon/onderneming aan wie betaald wordt/is zijn bindend.

Borg

De borg bedraagt € 100,00 per gehuurde wooneenheid:

 • Harzer Schatten € 100,00 
 • Harzer Bergen € 100,00 
 • Harzer Avonturen € 100,00 
 • Harzer Bossen € 100,00 
 • Harzer Beleveniswereld € 200,00 
 • Harzer Natuur € 200,00 
 • Harzer Highlights € 400,00 

De borg dient direct bij aankomst contant aan ons te worden betaald of u kunt deze uiterlijk 7 dagen voor aankomst op onze bankrekening overschrijven. De borg, of een gedeelte daarvan,  wordt binnen 7 dagen na vertrek, na een (schadevrije) controle, aan het bij ons aangegeven IBAN nummer terug betaald.

Honden

 • Wij berekenen een bedrag per hond/per nacht, maximaal 2 honden per wooneenheid zijn toegestaan.
 • Honden/eigenaren dienen in Duitsland over een inenting bewijs, met daarin een geldige Rabies inenting (hondsdolheid) te beschikken.
 • U dient zelf voor een geschikte slaapplaats in de accommodatie voor uw hond te zorgen, onze voorkeur betreft een bench. 

Verblijf

 • U dient tijdens uw verblijf in Gretl's Hof over een aansprakelijkheidsverzekering, met toereikende dekking, te beschikken.
 • U kunt op de aankomstdag vanaf 16:00 uur over de door u geboekte accommodatie(s) beschikken.  
 • Ieder verblijf (inclusief nevenkosten) dient voor, of uiterlijk bij, aankomst 100% betaald te zijn/worden.
 • U dient u tijdens uw verblijf aan ons huishoudelijk reglement te houden. U kunt deze vinden bij ' Verblijf', het document 'Gasten Info'.
 • U dient de door u geboekte accommodatie(s) op de vertrekdag om uiterlijk 10:00 uur bezemschoon op te leveren door de sleutels aan ons te overhandigen.
 • Alle door u ter plaatse gebruikte / bestelde / gekochte extra diensten / goederen dienen voor vertrek contant of met pinpas (+1%) of met Creditcard (+2%) aan ons betaald te zijn.

Gebruiksvoorwaarden WiFi

In dit vakantiehuis kunt u gratis
gebruik maken van een WiFi netwerk (hierna
‘netwerk’). Het netwerk wordt aangeboden door Gretl’s Hof in samenwerking met Telekom GmbH, (hierna ‘aanbieder’).

Aan het gebruik van dit netwerk zijn gebruiksvoorwaarden gekoppeld, die op alle gebruikers van het netwerk van toepassing zijn. Door gebruik te maken van het netwerk, verbindt elke gebruiker zich aan onderstaande voorwaarden.

 • Het netwerk mag niet gebruikt worden:

        - om spam, virussen of illegale software te verspreiden, te raadplegen en/of te downloaden. 


  - om zichzelf en/of anderen toegang te verschaffen tot netwerken, computers, informatie of 
(rand)apparatuur die niet   

                  bedoeld zijn voor openbaar gebruik.

        - voor gedragingen die illegaal, bedreigend, beledigend, intimiderend, frauduleus, 
aanstootgevend of lasterlijk zijn. 


 • Het proberen toegang te krijgen tot ongeautoriseerde diensten, gebruikersaccounts of computersystemen op welke manier dan ook is niet toegestaan. 

 • Het gebruik van het netwerk mag nooit in tegenstrijd zijn met de landelijke wet- en regelgeving. 

 • Het verzenden van informatie (waaronder ook email) over het netwerk is niet beveiligd en kan onderhevig zijn aan verlies, onderschepping en/of wijziging van de informatie. Gebruikers wordt aangeraden minstens een antivirusprogramma en firewall te gebruiken. Tevens wordt geadviseerd gebruik te maken van een VPN verbinding indien vertrouwelijke of gevoelige informatie verstuurd wordt of connectie met een bedrijfsnetwerk gemaakt wordt. 

 • Het gebruik van het netwerk is volledig voor risico van de gebruiker. De aanbieder van het netwerk is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het netwerk. 

 • De aanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruiker die zich niet conform deze gebruiksvoorwaarden gedraagt de toegang tot het netwerk te ontnemen en van het netwerk te verwijderen. Bovendien is de gebruiker die in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle daaruit voor de aanbieder voortvloeiende schade.
 • De hoofdhuurder voor alle in de huurovereenkomst /  accommodatie(s) aanwezige personen.

Videobewaking

 • Bereik 

In de, oorspronkelijk tot onze privaat behorende, bereiken, die door de bij ons verblijvende gasten gemeenschappelijk gebruikt kunnen / mogen worden, maken wij gebruik van een 24/7 videobewaking systeem. ​Dit betreft de volgende bereiken:

- Parkeerplaats 

- Entree hoofdingang buiten 

- Vloerbereik hoofdingang binnen 

- Vloerbereik en ingang receptie en recreatieruimte 

- Recreatieruimte 

- Grondstuk rechterzijde hoofdgebouw, van voor naar achter

- Grondstuk achterzijde

- Grondstuk linkerzijde hoofdgebouw, van voor naar achter 

 • Reden voor gebruik

Daar meerdere wooneenheden gelijktijdig aan verschillende huurders, of aan grote(re) groepen die voor ons als verhuurder altijd meer risico met zich mee brengen, verhuurd kunnen worden, kan het in geval van zowel onbedoelde als opzettelijke (vandalistische) schade aan onze en andermans eigendom(men), tot een vraagstuk naar de werkelijke dader(s) komen. Om eventueel mogelijke geschillen, onterechte beschuldigingen, en andere soortgelijke gevolgen die tot eventuele escalatie(s) met elkaar, of met ons als verhuurder, kunnen leiden te voorkomen, biedt het videobewaking systeem in dit geval / deze gevallen onweerlegbaar uitkomst. 

Let wel, het videobewaking systeem wordt niet 24/7 door ons bewaakt / bekeken. Het systeem is dan ook niet bedoeld als vervangend toezichthouder op bijvoorbeeld minderjarigen, personen met een beperking, etc. Wij verzoeken ouder(s) / verzorger(s) / verantwoordelijke(n) dringend om altijd zelf verantwoordelijk te zijn / blijven voor de veiligheid, en het gedrag, van personen waarvan uit gronden van leeftijd, beperking, etc. al dan niet wettelijk niet verwacht kan / mag worden dat zij hiervoor zelf de verantwoording kunnen dragen.​

 • Vermelding van aanwezigheid

Daar u voor het verzenden van uw online boeking akkoord dient te gaan met de algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling u bekend is / was vóór boeking. Zekerheidshalve hebben wij deze bepaling op meerdere plaatsen en in meerdere documenten, openbaar inzichtelijk vermeld. Tevens is het gebruik van een videobewaking-systeem door ons gemeld aan de door ons gebruikte Partnerportalen. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 • Verantwoording van data opslag 

Wij dragen de volledige verantwoording van het door ons in gebruik genomen videobewaking-systeem en de daarbij behorende rechten en plichten. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk er voor zorg te dragen dat de privacy, zoals vermeld in de daarvoor geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet geschonden wordt.

 • Inkrachttreding

Deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij Gretl’s Hof, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland. 

Aansprakelijkheid en schaderegeling

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade(n) / verlies / diefstal van eigendommen van gasten. Onafhankelijk daarvan, of deze door derden veroorzaakt wordt of niet.
 • Voor eventueel door u veroorzaakte schade(n) aan ons en / of aan onze gasten of schade(n) / verlies aan / van onze eigendommen of eigendommen van onze gasten bent u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Wij dragen onze verantwoordelijkheid door de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen te hebben getroffen / treffen. Wanneer het, ondanks deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, toch tot een voorval komt gelden de volgende bepalingen;

- Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, in het grondboek vermelde, grondstuk plaats vinden. 

- Bij ongevallen die op ons grondstuk plaats vinden, wordt het ongeval door een onafhankelijk persoon onderzocht, en bepaald wie daarvoor wettelijk de verantwoording draagt. 

- Wanneer de schuld aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoording, en zullen wij dit aan onze verzekering over dragen.

- Wanneer ons geen nalatigheid of schuld toegewezen worden kan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden..

 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies / schade(n) / diefstal van / aan bij ons geparkeerde voertuigen. Schade(n), door uzelf aan derden veroorzaakt, dient u direct bij de eigenaar/esse van het voertuig te melden. Wij gaan ervan uit dat dit naar behoren door betrokken partijen zelf afgehandeld wordt.
 • Het samenzijn met/bij onze dieren is altijd op eigen risico. Bij kinderen tot 12 jaar dient er altijd een volwassene aanwezig te zijn. In geval van schade of verlies, waarbij de schuld aan u toegewezen worden kan, worden de hierdoor ontstane en eventueel in de toekomst volgende kosten bij u in rekening gebracht. Bij georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld tijdens onze Pony-Hiking verwijzen wij naar de daarvoor geldende algemene voorwaarden..
 • Door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde niet hoger is dan de door uw betaalde borg, verreken wij direct met de door uw betaalde borg.
 • Door u veroorzaakte schade, waarvan de waarde hoger is dan de door uw betaalde borg, dienen door uw verzekering of uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed te worden. 
 • Wanneer uw verzekering een vergoeding niet, of niet toereikend, vergoed, hebben wij het recht te eisen dat de schade(n) uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed wordt.

Beoordelingen

 • Wij garanderen dat alle, door ons getoonde, beoordelingen daadwerkelijk aan ons gegeven zijn door gasten die bij ons overnacht hebben / verbleven zijn.
 • Deze beoordelingen bestaan uit online beoordelingen, maar ook uit schriftelijke beoordelingen gedaan in de in Gretl's Hof aanwezige gastenboeken. Alle schriftelijke beoordelingen, evenals de ons toegekende sterren / cijfers, zijn door ons exact overgenomen (de oorspronkelijke beoordeling worden door ons aantoonbaar bewaard). De enige aanpassing betreft eventueel het weglaten van persoonlijke gegevens of feiten, die tot duidelijke herkenning van personen voeren kan, zoals bijvoorbeeld combinaties van voor- en achternamen, familie samenstellingen, woonplaatsen, enz. Wanneer u er als gast bezwaar tegen heeft, dat wij uw beoordeling openbaar tonen, kunt u ons dat melden. In dit geval wordt uw beoordeling niet (langer) geplaatst.
 • Wanneer u dit niet aangeeft stemt u ermee in dat wij uw beoordeling tonen.

Bezwaren

 • Uiteraard doen wij er altijd alles aan, om uw deelname zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij u om dit persoonlijk met ons te bespreken. Wanneer u moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, dan begrijpen wij het ook als u dit liever (niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen wilt. Wij beloven u dat wij iedere klacht, onafhankelijk of u dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar maakt, met respect behandelen en binnen het bereik van onze mogelijkheden proberen op te lossen.
 • Wel vragen wij hierbij aandacht voor het volgende: Ook wij wensen met respect behandeld te worden. Wanneer dit niet het geval is, en u ons of onze onderneming onterecht in diskrediet brengt, zien wij ons gedwongen om rechterlijke stappen inzake laster te ondernemen.

Salvatorische clausule

Als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen.

E-Mail
Anruf
Instagram