Actuele berichtgeving COVID-19

Laatst bijgewerkt: 20 Juni 2020

Opheffing beperkingen

Vanaf 15 juni mag er vanuit Nederland en vanuit de meeste andere Europese landen weer onbeperkt naar Duitsland gereisd worden. Bezoek de website van uw eigen ministerie van Buitenlandse zaken voor de actuele berichtgeving.

Gedeeltelijke aanpassing annuleringsvoorwaarden

Wij geven u als gast, ondanks de opheffing van de reisbeperkingen, graag het vertrouwen dat u toch redelijk onbezorgd kunt uitkijken naar, en verzekerd bent van, een leuke en betaalbare vakantie in/na een tijd waarin binnen onze samenleving en in ieders dagelijks leven alles anders is dan we allemaal gewend waren.

​Gezien het onvoorspelbare verloop van dit nieuwe virus hanteren wij daarom, tot een nu niet nader te bepalen tijdstip, aangepaste annuleringsvoorwaarden*.

 Dit betekent voor u als gast dat wij in het geval:

  • dat er vanuit de overheid bepaalde reisbeperkingen opgelegd, of eerder opgelegde beperkingen verlengd, worden,

of in het geval,

  • dat u kunt aantonen dat een persoon behorend bij uw reisgezelschap, op de dag van aankomst, niet in staat is te reizen wegens een COVID-19 infectie of een verplichte quarantaine.

100% vergoeden.

U heeft daarbij de keuze ons te blijven ondersteunen, en uw geplande verblijf zonder meerkosten om te boeken naar een gelijkwaardige periode. Of wij betalen 100% van de reeds door u betaalde som binnen 35 dagen na annulering aan u terug.

In alle andere gevallen zijn de normale annuleringsvoorwaarden van kracht.

Deze tijdelijke annuleringsvoorwaarden gelden alleen voor direct bij ons gedane boekingen. Voor boekingen gedaan over één van onze partnerportalen gelden de door onze partner vastgestelde voorwaarden.

Wetgeving Niedersaksen ter bestrijding van de Corona-Pandemie

Door de aanwezigheid van COVID-19 kunnen er ieder moment wijzigingen in de wet plaatsvinden. Aangezien deze van land tot land en zelfs van regio tot regio kunnen verschillen, kunnen wij bij het boeken of tijdens uw verblijf niet controleren of er al dan niet opzettelijk wetten worden overtreden.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat u, indien bij een controle door een bevoegde instantie wordt vastgesteld dat u en/of uw medereizigers de wet overtreden, volledig aansprakelijk bent voor de daaruit voortvloeiende gevolgen, zoals boetes of straffen. 

We noemen hier (een deel van) de verordening die van belang kan zijn, en de maatregelen die wij hebben genomen voor de huur en verhuur van onze vakantiewoningen en vakantiehuizen, en die sinds 8 Juni 2020 van kracht zijn:

  • Quarantaineplicht

Het is ieders plicht om anderen waar mogelijk te beschermen tegen mogelijke besmetting. Indien er een mogelijk vermoeden of risico bestaat dat een of meer personen binnen het reisbedrijf besmet zijn of kunnen worden, moet de quarantaineverplichting in acht worden genomen. In dit geval is het niet toegestaan om bij ons te reizen en/of te verblijven. 

  • Gezichtsbedekking

In heel Duitsland is het dragen van een gezichtsmasker (mond en neus) verplicht in winkels, openbare voorzieningen/ruimten en het openbaar vervoer. Het is verboden om deze gezichtsmaskers te dragen tijdens het besturen van een voertuig.

  • Toegestaan gebruik van vakantiewoningen en -huizen

In verband met de onderstaande contactbeperking betekent dit specifiek dat voor elke accommodatie het verblijf van maximaal 10 personen is toegestaan. In Gretl's Hof kunt u desondanks met gezelschappen tot 18 personen verblijven, wanneer het aantal van 10 personen per wooneenheid niet wordt overschreden.


  • Contactbeperking

Iedere persoon moet het fysieke contact met andere mensen, die geen deel uitmaken van zijn of haar eigen huishouden, tot een absoluut minimum beperken.

Daarnaast is het toegestaan dat twee huishoudens ongeacht het aantal personen elkaar treffen, zonder dat men zich aan de afstandsregels dient te houden. Dit geld nu ook voor groepen van maximaal 10 personen.

In het algemeen: Houd een afstand van 1,5 meter tussen elkaar. Voor buitensporten: Houd een afstand van 2 meter tussen elkaar.

Onze maatregelen

  • Gebruik van onze faciliteiten

De gemeenschappelijke vrijetijdsruimte en de gemeenschappelijke tuin kunnen gewoon weer gebruikt worden, wel vragen wij u vriendelijk om ook hier een minimale afstand van 1,5 meter te houden tot andere gasten die geen deel uitmaken van uw eigen gezelschap. 

Het zwembad mag gebruikt worden. Wel zijn wij verplicht het aantal gelijktijdig toegestane gebruikers aan te passen aan de afstandsregels, dit betekent dat ons zwembad of door 4 kinderen tegelijk of door 2 volwassenen tegelijk of door 2 volwassene en 2 kinderen tegelijk gebruikt mag worden. 

Wij verwachten dan ook van al onze gasten dat zij elkaar de ruimte en de gelegenheid geven om allemaal evenveel van dezelfde faciliteiten te kunnen genieten.

  • Afstandregeling

We zijn verplicht erop te wijzen dat de 1,5 meter-regel ook van toepassing is in en rond Gretl's Hof.

Houdt u niet onnodig in (delen van) gemeenschappelijke ruimten, gangen of trappenhuizen op. Elk huis heeft een eigen in- en uitgang naar binnen/buiten, gebruik deze zoveel mogelijk.

  • Hygiëne maatregelen 

U bent verplicht zich te houden aan de door de wet, en door ons, voorgeschreven hygiënemaatregelen in en rond Gretl's Hof.

  • Meldplicht

Indien u of iemand van uw reisgezelschap het vermoeden heeft dat u tijdens, of binnen 21 dagen na, uw verblijf in Gretl's Hof besmet bent geraakt met COVID-19, vragen wij u dit onmiddellijk aan ons te melden, of in ieder geval uw verblijf bij ons te melden aan de betreffende autoriteiten.

Duur en tussentijdse aanpassingen van deze aanvullende algemene voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden kunnen, waar en wanneer nodig, in de tussentijd worden aangepast aan de huidige situatie met betrekking tot het COVID 19-virus. Zolang deze door de overheid opgelegde bijzondere wetgeving van toepassing is, blijven deze aanvullende voorwaarden van kracht in en rond Gretl's Hof.

Naast deze aanvullende algemene voorwaarden, zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing.  In geval van tegenstrijdige voorwaarden hebben deze aanvullende voorwaarden altijd voorrang zolang deze van kracht zijn. 

E-Mail
Anruf
Instagram