Algemene voorwaarden Pony-Hiking

2020-Heden Gretl's Hof - Lena Johanna Maria van Assema 

Wellbeek 5 | 37412 Herzberg am Harz | Duitsland

Wij gaan er altijd van uit dat u, voordat u een reservering of boeking bij ons doet, onze algemene voorwaarden gelezen heeft. Alle bijbehorende uitgebreide informatie is openbaar te lezen en te downloaden op onze website https://www.gretls-hof.de

48-Uurs Optie

 • U kunt, telefonisch of per E-Mail, vrijblijvend een bedenktijd van maximaal 48 uur bij ons aanvragen. Wij houden de gewenste datum dan maximaal 48 uur voor u gereserveerd.

Boeken

 • Per persoon of per gezelschap beleid u een pony. Onze adviserende leidraad hierbij om plezier te garanderen: Max. 2 volwassenen + de eventueel daarbij behorende kinderen per pony. Per Pony-Hiking kunnen maximaal 3 Pony’s gereserveerd worden.
 • De Pony-Hiking is een outdoor-activiteit en in principe is dit mogelijk van begin Mei tot eind Oktober. Wel zijn wij hierbij altijd van het weer en omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een aangekondigde jacht, afhankelijk. De veiligheid van onze gasten en van onze Pony’s hebben altijd prioriteit, en het is dan ook mogelijk dat een geboekte Pony-Hiking door omstandigheden onverwachts niet plaatsvinden kan. Verjaardagsfeestje worden bij onvoorziene omstandigheden uitgevoerd als slecht weer / winter programma, zo hoeft geen enkel kind teleurgesteld te worden!
 • U kunt de door u gewenste Tickets direct online boeken. Natuurlijk kunt u ook telefonisch boeken, hiervoor zijn wij bereikbaar onder telefoonnummer 0049 (0)5585 999 7949 of 0049 (0)151 2610 874. Wanneer wij een moment niet bereikbaar zijn, kunt u ons ook altijd een WhatsApp of E-Mail sturen ( pony-hiking@gretls-hof.de).
 • Met het verzenden van een online boeking gaat u gelijktijdig akkoord met onze algemene voorwaarden. 
 • Met het verzenden van een online boeking is de koop (de boeking) obligatorisch (verbindelijk).

Betalingsvoorwaarden

·      Na boeking ontvangt u van ons binnen 24 uur een bevestiging van uw boeking, dit is tevens uw factuur. Hierbij verzoeken wij u om per ommegaande het hierop aangegeven totaalbedrag van uw boeking naar ons over te maken. Zodra uw betaling op ons bankrekeningnummer is bijgeschreven is uw boeking definitief. 

·      Boekingen die niet binnen 7 dagen na boeking aan ons betaald zijn komen te vervallen.

 • Ook iedere ‘last-minute’ reservering / boeking dient voor, of uiterlijk bij, aankomst 100% betaald te zijn/worden.
 • Alle door u ter plaatse gebruikte / bestelde / gekochte extra diensten / goederen dienen voor vertrek contant of met pinpas (+1%) of met Creditcard (+2%) aan ons betaald te zijn.

Annuleringsvoorwaarden

Om zoveel mogelijk te voorkomen dat wij andere deelnemers wegens een ontoereikende deelname teleurstellen moeten, proberen wij altijd om de Tickets die door annulering worden vrijgegeven zo snel mogelijk weer te verkopen. Afhankelijk van de tijd die wij daarvoor nog hebben, kunnen wij besluiten om eerder geannuleerde Tickets opnieuw tegen sterk gereduceerde tarieven alsnog te verkopen. Wij hanteren daarom de volgende terugbetalingsregeling in geval van annulering:

 • Vanaf de boekingsdatum tot de 56e dag voor de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje, ontvangt u 100% van het door u betaalde bedrag terug.
 • Vanaf de 56e tot de 42e dag voor de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje, ontvangt u 75% van het door u betaalde bedrag terug.
 • Vanaf de 42e tot de 28e dag voor de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje, ontvangt u 50% van het door u betaalde bedrag terug.
 • Vanaf de 28e tot de 7e dag voor de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje, ontvangt u 25% van het door u betaalde bedrag terug.
 • Binnen 7 dagen voor, of op de dag van, de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje, ontvangt u 0% van het door u betaalde bedrag terug.

Voor die gevallen dat wij door omstandigheden beslissen moeten dat de Pony-Hiking op dat moment niet door kan gaan bieden wij altijd een 100% Geld-terug-Garantie. Uiteraard kunt u wanneer u dat liever wilt, in plaats van geld terug, ook altijd kiezen om kosteloos om te boeken naar een andere datum. Verjaardagsfeestje worden bij onvoorziene omstandigheden uitgevoerd als slecht weer / winter programma, zo hoeft geen enkel kind teleurgesteld te worden!

Deelname

·      Bij iedere Pony-Hiking dient altijd per Pony tenminste één volwassene van 18 jaar of ouder aanwezig te zijn. Kinderen mogen onder begeleiding van deze volwassene de Pony zelfstandig begeleiden. Wanneer de kinderen erg klein / jong zijn, kunt u de Pony samen met uw kind(eren) begeleiden, het touw is hiervoor lang genoeg!

·      U dient over een normale conditie te beschikken. Van belang zijnde gezondheidsrisico’s, zoals bijvoorbeeld een allergie voor insectenbeten, enz. dient uiterlijk voor vertrek aan de begeleiding gemeld te zijn.

 • U dient op tijd aanwezig te zijn, wij kunnen de vertrektijd niet zomaar uitstellen.
 • U dient u tijdens uw verblijf op ons grondstuk en tijdens deelname aan de Pony-Hiking / het verjaardagsfeestje aan ons huishoudelijk reglement te houden en eventuele aanwijzingen van begeleiding / personeel op te volgen.
 • Wij verwachten een diervriendelijke omgang met onze dieren en een sociaal verhouden met andere deelnemers.

Honden

Honden kunnen alleen worden meegenomen indien:

·      dit ons van tevoren gemeld is, dit in verband met eventuele angst van andere deelnemers

·      de hond(en) continue aangelijnd begeleid worden door een ander persoon dan die de pony(‘s) begeleid(en)

·      de hond(en) goed onder appel staan

·      u er als eigenaar zeker van bent dat zij geen enkel ‘jacht’instinct naar onze pony’s vertonen

·      zij andere deelnemers niet tot last zijn (veel blaffen, te aanhankelijk, etc.)

·      zij sociaal zijn naar mens en dier

·      u als eigenaar de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid neemt voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gedrag van uw hond(en)

Videobewaking

Bereik 

In de, oorspronkelijk tot onze privaat behorende, bereiken, die door de bij ons verblijvende gasten / deelnemers gemeenschappelijk gebruikt kunnen / mogen worden, maken wij gebruik van een 24/7 videobewaking systeem. ​Dit betreft de volgende bereiken:

- Parkeerplaats 

- Entree hoofdingang buiten 

- Vloerbereik hoofdingang binnen 

- Vloerbereik en ingang receptie en recreatieruimte 

- Recreatieruimte 

- Grondstuk rechterzijde hoofdgebouw, van voor naar achter

- Grondstuk achterzijde

- Grondstuk linkerzijde hoofdgebouw, van voor naar achter 

 • Reden voor gebruik

Daar zowel gasten van onze accommodaties als deelnemers aan de Pony-Hiking van onze faciliteiten gebruik mogen maken, kan het in geval van zowel onbedoelde als opzettelijke (vandalistische) schade aan onze en andermans eigendom(men), tot een vraagstuk naar de werkelijke dader(s) komen. Om eventueel mogelijke geschillen, onterechte beschuldigingen, en andere soortgelijke gevolgen die tot eventuele escalatie(s) met elkaar, of met ons als verhuurder, kunnen leiden te voorkomen, biedt het videobewaking systeem in dit geval / deze gevallen onweerlegbaar uitkomst. 

Let wel, het videobewaking systeem wordt niet 24/7 door ons bewaakt / bekeken. Het systeem is dan ook niet bedoeld als vervangend toezichthouder op bijvoorbeeld minderjarigen, personen met een beperking, etc. Wij verzoeken ouder(s) / verzorger(s) / verantwoordelijke(n) dringend om altijd zelf verantwoordelijk te zijn / blijven voor de veiligheid, en het gedrag, van personen waarvan uit gronden van leeftijd, beperking, etc. al dan niet wettelijk niet verwacht kan / mag worden dat zij hiervoor zelf de verantwoording kunnen dragen.

 • Vermelding van aanwezigheid

Daar u door betaling akkoord gaat met onze algemene voorwaarden, gaan wij ervan uit dat ook deze bepaling u bekend is / was vóór de definitieve boeking. Zekerheidshalve hebben wij deze bepaling op meerdere plaatsen en in meerdere documenten, openbaar inzichtelijk vermeld. Voor een onjuiste weergave / vermelding of het niet hebben gelezen hiervan, kunnen wij nooit en te nimmer aansprakelijk worden gesteld. Verzoek om stornering voor, of restitutie tijdens, het verblijf zal dan ook ongegrond worden verklaard.

 • Verantwoording van data opslag 

Wij dragen de volledige verantwoording van het door ons in gebruik genomen videobewaking-systeem en de daarbij behorende rechten en plichten. Wij verklaren hierbij nadrukkelijk er voor zorg te dragen dat de privacy, zoals vermeld in de daarvoor geldende wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens (AVG) niet geschonden wordt.

 • Inkrachttreding

Deze bepaling wordt daadwerkelijk van kracht bij betreding van de door ons beschikbare gestelde private, maar voor gemeenschappelijk gebruik bedoelde, en in het eerste punt vermelde bereiken, behorend bij Gretl’s Hof, Wellbeek 5, 37412 Herzberg am Harz - Sieber, Bundesrepublik Deutschland.

Aansprakelijkheid en schaderegeling

 • U dient ten tijde van deelname aan een Pony-Hiking of verjaardagsfeestje over een aansprakelijkheidsverzekering, met toereikende dekking, te beschikken.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade(n) / verlies / diefstal van eigendommen van gasten / deelnemers. Onafhankelijk daarvan, of deze door derden veroorzaakt wordt of niet.
 • Voor eventueel door u veroorzaakte schade(n) aan ons en / of aan onze gasten / deelnemers of schade(n) / verlies aan / van onze eigendommen of eigendommen van onze gasten / deelnemers bent u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk.
 • Wij dragen onze verantwoordelijkheid door de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen ter voorkoming van ongevallen te hebben getroffen / treffen. Wanneer het, ondanks deze voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen, toch tot een voorval komt gelden de volgende bepalingen;

- Wij zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor ongevallen die niet op ons, in het grondboek vermelde, grondstuk plaats vinden. 

- Bij ongevallen die op ons grondstuk plaats vinden, wordt het ongeval door een onafhankelijk persoon onderzocht, en bepaald wie daarvoor wettelijk de verantwoording draagt. 

- Wanneer de schuld aantoonbaar bij ons ligt, nemen wij uiteraard onze verantwoording, en zullen wij dit aan onze verzekering over dragen.

- Wanneer ons geen nalatigheid of schuld toegewezen worden kan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gesteld worden..

 • Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies / schade(n) / diefstal van / aan bij ons geparkeerde voertuigen. Schade(n), door uzelf aan derden veroorzaakt, dient u direct bij de eigenaar/esse van het voertuig te melden. Wij gaan ervan uit dat dit naar behoren door betrokken partijen zelf afgehandeld wordt.
 • Het samenzijn met/bij onze dieren is altijd op eigen risico. Bij kinderen tot 12 jaar dient er altijd een volwassene aanwezig te zijn. In geval van schade of verlies, waarbij de schuld aan u toegewezen worden kan, worden de hierdoor ontstane en eventueel in de toekomst volgende kosten bij u in rekening gebracht. 
 • Wanneer uw verzekering een vergoeding niet, of niet toereikend, vergoed, hebben wij het recht te eisen dat de schade(n) uit uw eigen kapitaal aan ons vergoed wordt.

Beoordelingen

 • Wij garanderen dat alle, door ons getoonde, beoordelingen daadwerkelijk aan ons gegeven zijn door deelnemers die daadwerkelijk aan een Pony-Hiking of verjaardagsfeestje hebben deelgenomen.
 • Deze beoordelingen bestaan uit online beoordelingen, maar ook uit schriftelijke beoordelingen gedaan in de in Gretl’s Hof aanwezige gastenboeken. Alle schriftelijke beoordelingen, evenals de ons toegekende sterren / cijfers, zijn door ons exact overgenomen (de oorspronkelijke beoordeling worden door ons aantoonbaar bewaard). De enige aanpassing betreft eventueel het weglaten van persoonlijke gegevens of feiten, die tot duidelijke herkenning van personen voeren kan, zoals bijvoorbeeld combinaties van voor- en achternamen, familie samenstellingen, woonplaatsen, enz. Wanneer u er als gast bezwaar tegen heeft, dat wij uw beoordeling openbaar tonen, kunt u ons dat melden. In dit geval wordt uw beoordeling niet (langer) geplaatst.
 • Wanneer u dit niet aangeeft stemt u ermee in dat wij uw beoordeling tonen.

Bezwaren

 • Uiteraard doen wij er altijd alles aan, om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Voor die zeldzame gevallen, dat er toch iets voor teleurstelling heeft gezorgd, vragen wij u om dit persoonlijk met ons te bespreken. Wanneer u moeite heeft met een persoonlijk gesprek ter plaatse, dan begrijpen wij het ook als u dit liever (niet al te lang) na thuiskomst telefonisch, of zelfs per E-Mail doen wilt. Wij beloven u dat wij iedere klacht, onafhankelijk of u dit persoonlijk, telefonisch of per E-Mail aan ons kenbaar maakt, met respect behandelen en binnen het bereik van onze mogelijkheden proberen op te lossen.
 • Wel vragen wij hierbij aandacht voor het volgende: Ook wij wensen met respect behandeld te worden. Wanneer dit niet het geval is, en u ons of onze onderneming onterecht in diskrediet brengt, zien wij ons gedwongen om rechterlijke stappen inzake laster te ondernemen.

Salvatorische clausule

Als een bepaling van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. In de plaats van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepalingen komt dan een regeling die overeenkomt met het beoogde doel van de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling, voor zover dit juridisch toegelaten en mogelijk is. Hetzelfde geldt bij een leemte in de regeling. De vervangende bepaling geldt dan alsof deze van bij het begin (of vanaf het tijdstip van de nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid) was overeengekomen.

E-Mail
Anruf
Instagram